Privacy

Als Urmondse Monumentenstichting respecteren we uw privacy.
Uw emailadres zullen we niet aan derden doorgeven.
Binnen onze organisatie en onze manier van werken is de Wet Bescherming Persoonsgegevens geïntegreerd.