Nieuws

Onderhoudsrestauratie Terpkerk afgerond


Het voormalige kerkgebouw en rijksmonument de Terpkerk verkeerde op een aantal punten in een minder goede staat waardoor een onderhoudsrestauratie onvermijdelijk was teneinde het gebouw zodanig in stand te houden dat het
- een volwaardig rijksmonument blijft,
- aantrekkelijk blijft voor potentiële gebruikers/huurders,
- en daardoor op een goede en rendabele wijze geëxploiteerd kan worden.
Het is een belangrijk Rijksmonument in de oude beschermde dorpskern van Urmond.
De Urmondse Monumenten Stichting besloot een tijd geleden tot een onderhoudsrestauratie.

Uitvoering

De onderhoudsrestauratie is in de laatste maanden van 2017 afgerond. Scheuren en loszittend stucwerk zijn hersteld. De sanitaire voorzieningen zijn vernieuwd. Voegwerk is regenwerend gemaakt. Verzande en uitgevallen voegwerk is hersteld. Het uurwerk/klokken, wijzerplaten en wijzerverdeelwerken zijn gereviseerd. Constructief herstel van de kapconstructie heeft plaatsgevonden. Op meerdere plekken is verfwerk toegepast.

Financiering restauratie

De restauratie van de Terpkerk is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap),
- de Provincie Limburg
- eigen bijdrage van de Urmondse Monumenten Stichting (UMS)

Financiele bijdrage