Colofon

Redactie:
Bestuur Urmondse Monumentenstichting.

Foto's:
Archief Monumentenstichting Urmond.